Vyhľadávanie

Sortiment tovarov

 

DOLEŽITÉ:

Ak vám okamžite
nepríde e-mail
o vašej objednávke,
objednávka nebola
správne vyplnená.
Objednávku prosím
pozorne zopakujte.

Odborný poradca

Hrebeňárová JankaNAJKA s.r.o.
Koceľová 1684/18
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36584631
DIČ: 2021884799
IČ DPH: SK 2021884799
Zapísaný v OR OS Košice I.
oddiel Sro,
vložka číslo: 15466/V

Adresa orgánu dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk


Vaš nákup: 0 ks Celková cena: 0 €
Spôsob zobrazenia

    Nenašli sa žiadne produkty.